Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2018

klaudymniaa
6713 06e0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapulchritudo-II pulchritudo-II
klaudymniaa
watchcats
Reposted fromcats cats viasmoke11 smoke11
Sponsored post
feedback2020-admin
klaudymniaa
4487 4223 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viasmoke11 smoke11
klaudymniaa
6697 fc42 500
Reposted byoskisunakohepigitana
klaudymniaa
Gdzie moda panią, rozum sługą.
klaudymniaa
6688 2a08 500
klaudymniaa
Gdzie głowy nie masz, rządu nie pytaj.
klaudymniaa
6682 dce6 500
Reposted byihuarraquaxoskismoke11KarBerjezu

July 09 2018

klaudymniaa
Czasem czuję się jak zielone światło, które w środku nocy świeci nad pustą drogą, gdzie żaden samochód na nie nie czeka...Uważam, że to niesamowicie smutne, kiedy chcesz dać komuś wszystko, co masz w sobie najlepsze, tylko nikt się po to nie zgłasza...
https://www.facebook.com/dotkliwie/
klaudymniaa
1779 feaa 500
Reposted fromtfu tfu
klaudymniaa
1799 50ea 500
Reposted fromtfu tfu
klaudymniaa
1853 c6a6 500
klaudymniaa
Gdzie głowa rządzi, tam człowiek nie błądzi.
klaudymniaa
1849 487b 500
Reposted bybananananaleniwabuladerletzteschrei
klaudymniaa
Gdzie głowa chodzi za nogami, a nie nogi za głową - rząd tam płochy być musi.
klaudymniaa
1843 6e04 500
Reposted byoskiober

July 08 2018

klaudymniaa
8801 b2f5 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia
klaudymniaa
klaudymniaa
6605 2734 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viasohryu sohryu
klaudymniaa
9615 c8df 500
Reposted byweirdscenesinsidethegoldmineLukasYorkSakerosmakrossofiasnaichp856fafnirscavelooqueJoschIsAGeekjanuschytrusxalsinni800zupacebulowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...