Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2018

klaudymniaa

"Nie mam zbyt wielu zdolności, wiesz. Ale zawsze mogę zrobić Ci kawę i bałagan w głowie."

- Aleksandra Steć, Moja dusza pachnie Tobą.

klaudymniaa
klaudymniaa
2780 65df 500
klaudymniaa
2925 7e59
klaudymniaa
Człowiek tak jak nie może sam siebie stworzyć, tak nie może sam siebie uszczęśliwić.
— św. Augustyn z Hippony
Reposted bySkydelanniskowocatchdimomentwalkthemoon
klaudymniaa
2915 956a
Reposted bykittylitterx-ray
klaudymniaa
Rasowy mężczyzna jest drapieżnikiem, który ściga tylko wielką zwierzynę - władzę lub kobiety.
— Benjamin Disraeli
Reposted bySkydelanniskowopozakontrola
klaudymniaa
2908 6915
Reposted byEmiyaangusiastyx-rayv3bso
klaudymniaa

"Nie mam zbyt wielu zdolności, wiesz. Ale zawsze mogę zrobić Ci kawę i bałagan w głowie."

- Aleksandra Steć, Moja dusza pachnie Tobą.

klaudymniaa
klaudymniaa
2780 65df 500
klaudymniaa
2925 7e59
klaudymniaa
Człowiek tak jak nie może sam siebie stworzyć, tak nie może sam siebie uszczęśliwić.
— św. Augustyn z Hippony
Reposted bySkydelanniskowocatchdimomentwalkthemoon
klaudymniaa
2915 956a
Reposted bykittylitterx-ray
klaudymniaa
Rasowy mężczyzna jest drapieżnikiem, który ściga tylko wielką zwierzynę - władzę lub kobiety.
— Benjamin Disraeli
Reposted bySkydelanniskowopozakontrola
klaudymniaa
klaudymniaa
2780 65df 500
klaudymniaa
2925 7e59
klaudymniaa
Człowiek tak jak nie może sam siebie stworzyć, tak nie może sam siebie uszczęśliwić.
— św. Augustyn z Hippony
Reposted bySkydelanniskowocatchdimomentwalkthemoon
klaudymniaa
2915 956a
Reposted bykittylitterx-ray
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl