Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 30 2017

klaudymniaa
klaudymniaa
klaudymniaa
klaudymniaa
2198 fa75 500
klaudymniaa
Wierność oznacza, że nic nie zrobię, nic nie powiem i niczego nie zaplanuję nie myśląc o moim małżonku; wiadomo, że zawsze wszystko robimy, omawiamy i planujemy razem.
— Theodor Bovet
Reposted bydomsiaaa domsiaaa
klaudymniaa
2163 df9d
klaudymniaa
Szczęśliwe wspomnienie jest może na ziemi prawdziwsze od samego szczęścia.
— Alfred de Musset
klaudymniaa
2111 30bb

August 29 2017

klaudymniaa
klaudymniaa
3420 5124 500
Reposted fromzie zie viapenispenispenislol penispenispenislol
klaudymniaa
9250 299c 500
Reposted fromkaiee kaiee viapenispenispenislol penispenispenislol
klaudymniaa
2707 6f0c
Reposted bydaestcoatingdaestcoatingdarkers
klaudymniaa
Miłość porusza się na dwóch nogach. Jedną z nich jest miłość do Boga, a drugą miłość do ludzi. Rób wszystko, abyś nie kuśtykał, ale biegnij na obu aż do samego Boga.
— św. Augustyn z Hippony
Reposted bydomsiaaa domsiaaa
klaudymniaa
2552 6878
Reposted byedhellfillandiakarrolkaamarusjethrazurawianiaczkaRethanxalKerisha
klaudymniaa
Chcesz być szczęśliwym - pozwól, by inni byli z tobą szczęśliwi.
— Sokrates
Reposted bydomsiaaa domsiaaa
klaudymniaa
2484 2e6e
Reposted byniedobrzeall-about-kateMalikorUbikpanpancernytwojjedynyniepowtarzalnyadasstrzepyv3bsowrite-url-herepenispenispenisloljrbHypothermiajanuschytrusbercikqbshtallvimeslefuOhSnapredhairwitchzupkazproszkuhiroshima2orelhTierraDelFuegopoolungrejpfrutamarusbowstickFate46ratekanabeeBiesBerenicejunipersowaSaper300lubiew0mk3oberslovaslovay-xcv-ypszczola91Koreszyderaundoneevolgketprincess-carolynjaphydudkuRedHeadCathmemesjaszertai666blaxkseoulshowmetherainbowspencterWiiToldmesoutezupamarzentutustomczanniezwyyklasuczniktymkanicciekawegoszczeblokatastrofoWhiteLightagatonisiostrzycalucanuswilczaSoulPLrozalkalogorearipencjoMagoryanplepletobecontinuedpiinkskiesOlsonekKciukWzupie

August 28 2017

klaudymniaa
3593 b561 500
Reposted fromkaiee kaiee viapenispenispenislol penispenispenislol
klaudymniaa
Miała zasady, które inni nazywali pancerzem. Wydawało się, że niewzruszalne. Potem zaczęła je dla niego naginać, a z czasem również przekraczać. Zaczęła żyć iluzją i złudzeniami. Nauczyła się przeczyć logice i doszukiwać znaków tam gdzie ich nie było. Uwierzyła w świat, który nigdy nie istniał. Może w końcu pora zacząć naprawdę żyć?
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
klaudymniaa
Przez 266 dni walczyłam, próbowałam, starałam się, ośmieszałam, upokarzałam, goniłam, marzyłam, zabiegałam. O Ciebie, dla Ciebie, przez Ciebie, obok Ciebie. Pora zacząć szanować swój czas.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
klaudymniaa
7023 a2e8
Reposted bymycelineedhelldesperateeemyszkaminniejustjustjust
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl