Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2018

klaudymniaa
0895 770d
Reposted fromyikes yikes
klaudymniaa
0359 9a0e
Reposted fromursa-major ursa-major viabudas budas
klaudymniaa
5574 5e50
klaudymniaa
0938 e0a6
Reposted byv2px v2px
klaudymniaa
Kto się pilnie uczy, temu bieda nie dokuczy.
klaudymniaa
0937 96a1
Reposted bydesperateeefinatkaimperiumromanum
klaudymniaa
Biedzie swej nie poradzi, kto się z sąsiady wadzi.
klaudymniaa
0936 16e7 500
Reposted byimperiumromanumHypothermia

April 24 2018

klaudymniaa
Mała, nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłaś się dla miłości, że zdarłaś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - on może ci tylko zazdrościć.
— "Listy do Małej"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianezavisan nezavisan
klaudymniaa
Nie bój się miłości tylko dlatego że poprzednia odcięła Ci nogi, gdyż następna może Ci ofiarować skrzydła.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianezavisan nezavisan
klaudymniaa

Bo tak naprawdę wcale nie chodzi o to ile tygodni, miesięcy, lat tworzysz z kimś związek. nieważne, czy był starszy czy młodszy. Nie liczy się sposób zawiązania relacji.. to wszystko kompletnie nie ma znaczenia. Możesz zakończyć kilkuletni związek z hukiem i zapomnieć o tym w miesiąc, ale możesz także rozpamiętywać przelotną znajomość przez następną dekadę. W życiu liczą się emocje związane z daną osobą - możesz spędzić całe życie z kimś, przy kim będzie kiepsko ale stabilnie, a nie zmrużysz oka przez kilkanaście tygodni z powodu kogoś, przy kim poczujesz choć przez chwilę dom i bezpieczeństwo. I nie ma znaczenia czy tego chcesz, czy nie. to po prostu się dzieje, samo z siebie żyje swoim rytmem. Finalnie albo budzisz się z poczuciem ulgi albo poczuciem kompletnej dezorientacji. nie ma reguły, który facet skruszy Cię na drobny pył. Nie Ty o tym decydujesz.

Tę decyzję podejmuje za Ciebie Twoje serce.

klaudymniaa
9763 0fd0 500
Reposted bybudassiostrzycaandrewmylesNayubudasmrpafsucznikjulannsistermorphinepasibrzuchZircon
klaudymniaa
Gdy bieda wchodzi drzwiami, miłość oknem wylatuje.
klaudymniaa
9762 cf7e
Reposted byLejdiWioletta LejdiWioletta
klaudymniaa
Biednemu zawsze wiatr w oczy.
klaudymniaa
9760 b6d3
Reposted byrunkensteinXOrangoutanPuck152p856pati2k6

April 23 2018

klaudymniaa
4484 9d8b 500
Reposted fromtichga tichga viakaesekuchen kaesekuchen
klaudymniaa
0023 3633
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakaesekuchen kaesekuchen
klaudymniaa
5733 9c3f 500
Reposted frombudas budas
klaudymniaa
5740 a1b3
Reposted bygoblaall-about-katesarenkabeznozekniedoskonaloscinzynierjullefutureiscomingprzeblyskizniesmaczonyzyciemdum-spiro-speropseudooptymistkaSkydelanLiraelumie-rankochybaczyniechybawishyouwereherenebthatyourhabitapatycznavacannesnawetsrednioendlesslove16kateistrueszyderafreewaytomorrow-will-be-betterviva-salvadoreaugustuslittledisappointmentsnawetsredniojanuschytrusoutoflovetantalumparradiseeMilcatopycynamoneniebalaganMargheRita86gabrielle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl