Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

klaudymniaa
1152 dd23
klaudymniaa
klaudymniaa
2977 c0df
The kind of humor i like in tom & Jerry.
klaudymniaa
2473 fefd
Reposted byfutureiscomingpenispenispenisloljanuschytrusHypothermiaOhSnapnicciekawegothemanwhowalksalonePaseroVirus
klaudymniaa
Miłość jest drogą Boga do ludzi i drogą ludzi do Boga.
— Johan von Kastl
klaudymniaa
2471 7ae4 500
klaudymniaa
Ja wiem, że Ty wszystko możesz, ja wierzę w Twą moc i gest, jak żołnierz zabity, że w siódmym niebie jest, jak zmysł każdy chłonie z wiarą Twój ledwo słyszalny głos, jak wszyscy wierzymy w Ciebie nie wiedząc, co niesie los.
— Bułat Okudżawa
klaudymniaa
2468 2c2c 500
Reposted bynvm nvm

August 15 2017

klaudymniaa
5248 edb5 500
Reposted fromfungi fungi viavolldost volldost
klaudymniaa
0873 025a 500
Reposted fromkabu kabu viavolldost volldost
klaudymniaa
Miałam Cię. Wydawało mi się nawet, że słyszę bicie Twojego serca. To dobry znak, to przejaw, że je masz. Miałam Cię.Może nie całego, ale wystarczająco dużo, aby czuć Twoje ciepło. Miałam Cię. Może tylko na parę chwil, ale nigdy ich nie zapomnę. Miałam Cię. A teraz bal się skończył. Kopciuszek wraca do codzienności.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
klaudymniaa
1739 8d2b
Reposted byaknatazslikecrazycrazycrazy
klaudymniaa
Jak można kochać Boga, który jest niewidzialny, nie kochając człowieka, który jest obok nas.
— św. Jan Paweł II
klaudymniaa
1737 d511
klaudymniaa
Cierpienie jest jak dźwięk dzwonka, który wzywa do modlitwy.
— Chiara Lubich
klaudymniaa
1733 cd7c
Reposted byaknatazs aknatazs

August 14 2017

klaudymniaa
6992 4c81
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viavolldost volldost
klaudymniaa
Był sobie chłopiec, którego pokochałam.
I przez kilka krótkich chwil – trwających tyle co oddech, co szept – pomyślałam, że może i on mnie kocha.
— B. C. Cherry
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
klaudymniaa
Lepiej bez celu iść naprzód niż bez celu stać w miejscu, a z pewnością o niebo lepiej, niż bez celu się cofać.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
klaudymniaa
4329 5cd8
Reposted byedhellLukasjotdjahneekarrolkasiknitruscoffeebitchv3bso
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl